રૂ.૫.૫ કરોડના ખર્ચે ૨.૮૦ એકર જમીનમાં ભુજ સ્પોર્ટસ સેન્ટર આકાર પામશે

રૂ.૨.૬૫ કરોડના ખર્ચે રીડીંગ કમ સ્ટડી સેન્ટર ભાડા દ્વારા બનાવાશે

ભુજ : ભુજ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળ ભાડા દ્વારા આવનારા સમયમાં ભુજ હીલગાર્ડન પાસે રૂ.૫.૫ કરોડના ખર્ચે ૨.૮૦ એકર જમીનમાં ભુજ સ્પોર્ટસ સેન્ટર આકાર પામશે તેમજ આરટીઓ રીલોકેશન સાઇટ પાસે રૂ.૨.૬૫ કરોડના ખર્ચે ભુજ રીડીંગ કમ સ્ટડી સેન્ટર બનાવાશે. ભુજ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળના અધ્યક્ષા તથા કલેક્ટર પ્રવીણા ડી. કે, અને મુખ્ય કારોબારી અધિકારી અને મદદનીશ કલેક્ટર મનીષ ગુરવાની દ્વારા ભુજ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલ વિકાસ કામો હેઠળ કચ્છ જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ સ્પોર્ટ્‌સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તથા કચ્છના યુવાઓમાં રહેલ ક્ષમતાઓને ધ્યાને લેતાં ભુજ શહેરમાં સુવિધાયુક્ત અધત્તન ભુજ સ્પોર્ટ્‌સ સેન્ટર વિકસાવવા વિચારણા થયેલ. જે મુજબ સત્તામંડળની ૩૬મી બોર્ડ બેઠકમાં ભુજના હીલ ગાર્ડનની બાજુમાં આવેલ ભુજ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળની અંદાજીત ૨.૮૦ એકરની ખુલ્લી જમીનમાં ભુજ સ્પોર્ટ્‌સ સેન્ટર વિકસાવવા માટે સૈદ્ધાંતિક ર્નિણય લેવાયો છે. ભુજ સ્પોર્ટ્‌સ સેન્ટરની નક્શાઓ તથા ડીઝાઈન પ્રો-બોનો બેસીસ પર નિઃસ્વાર્થ ભાવે વિના મૂલ્યે તૈયાર કરવા માટે કચ્છ એસોસીએસન ઓફ સીવીલ એન્જીન્યરસ અને આર્કીટેક્ટસ (કાસીઆ) દ્વારા ઉત્સાહભેર આ જવાબદારી ઉપાડવામાં આવી છે. કાસીઆના સભ્ય એવા ભુજના વતની આર્કીટેક્ટ ડીઝાઈનર ફૈઝલ ખત્રીની ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ડીઝાઈનમાં સ્વોસ, બેડમીંટન, ટેબલ ટેનીશ તથા બોર્ડ ગેમ્સ સહીતની ઈન્ડોર ગેમ્સ તથા લોન ટેનીસ, બાસ્કેટ બોલ, વોલીબોલ અને સ્વીમિંગ પુલ સહીતની રમતો માટે આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ સ્પોર્ટ્‌સ સંકુલમાં યોગા, જીમ્નેશીયમ તથા નાના-મોટા પ્રસંગો માટે મલ્ટી પરપસ સ્પેસ માટેનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ સ્પોર્ટ્‌સ સંકુલના બાંધકામનો અંદાજીત ખર્ચ રૂ.૫.૫ કરોડ થવાનો છે. થોડા સમય પહેલા આજ રીતે કાસીઆ દ્વારા પ્રો-બોનો બેસીસ પર તૈયાર કરવામાં આવેલ ડીઝાઈન મુજબ ભુજ શહેરમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે સુવિધાયુક્ત અલાયદું ડેડીકેટેડ ભુજ રીડીંગ કમ સ્ટડી સેન્ટર ભાડાની માલિકીની જમીનમાં આરટીઓ રીલોકેશન સાઈટમાં આવેલ ખાલી પ્લોટમાં અંદાજીત ૨.૬૫ કરોડના ખર્ચે વિકસાવવા માટે સૈદ્ધાંંતિક ર્નિણય લેવાયેલ છે. ઉક્ત બન્ને પ્રોજેક્ટ માટે ટેંડર સહીતની પ્રોસેસ કરવા સારૂ માર્ગ અને મકાન વિભાગ સાથે સંકલન કરવામાં આવી રહેલ છે. પ્રો-બોનો બેસીસ પર નિઃસ્વાર્થ ભાવે વિના મૂલ્યે કાસીઆદ્વારા આપવામાં આવી રહેલ સેવા માટે ભુજ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળના અધ્યક્ષા તથા કલેક્ટર પ્રવીણા ડી. કે, તથા મુખ્ય કારોબારી અધિકારી અને મદદનીશ કલેક્ટર મનીષ ગુરવાની દ્વારા કાસીઆનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. નાગરીકોના જીવનમાં મૂલ્યવર્ધન થાય તેવા આ પ્રકારના વિકાસ કામો કરવા માટે ભાડા કટીબધ્ધ અને સતત પ્રયત્નશીલ છે તેવું ભુજ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળ, મુખ્ય કારોબારી અધિકારી મનીષ ગુરવાની દ્વારા જણાવાયું છે.