રાપર-ભચાઉ નગર તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ૬૨ સ્થળોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર રાપર નગરમાં૧૯ તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હમીરપર મોટી-૩, સુખડધાર-૧, કલ્યાણપર-૧, ગાગોદર-૪, ભીમાસર-૩, પ્રાગપર-૧, લોદ્રાણી-૧, રવ મોટી-૨, ડેડરવા-૧, ધાણીથર-૧, હમીરપર મોટી-૨, હમીરપર નાની-૧, કાનમેર-૧, ખેડુકાવાંઢ-૧, નાંદેલવાંઢ-૧, સાંય-૧, સઇ-૩, કિડીયાનગર-૧, ગેડી-૧ તેમજ ભચાઉ નગરમાં ૭, તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચોપડવા-૧, જુના કટારીયા-૧, શિકરા-૧, વાંઢીયા-૧, વામકા-૧, સામખીયાળી-૧, નવી મોટી ચીરઇ-૧, નાની ચીરઇ-૧, વોંધ-૧ મળી કુલ-૬૨ વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે. આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું ભચાઉ-કચ્છ નાયબ કલેકટર અને સબ સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી પી.એ.જાડેજા દ્વારા ફરમાવેલ છે.