રાજયમાં હવે એસ.ટી.બસમાં ૭૫ ટકા સિટિંગ કેપેસીટી સાથે મુસાફરી થઈ શકશે

ગાધીનગર : સમગ્ર રાજય માં આ વખતે કોરોનાની બીજી લહેર ખુબ જ ભયંકર જાેવા મળી હતી .સરકાર આ પરિસ્થિતિ નિવારવા અથાગ પ્રયત્નો કરતી જાેવા મળે છે. સરકારે મીની લોકડાઉન રાજ્યના અમુક શહેરોમાં લગાવી દેવામાં આવ્યું હતું જે મ કેસો ઘટતા ગયા તેમ તેમ થોડીક છૂટ-છાટ આપવામાં આવી રહી છે જેમના  પગલે મહામારી હવે હળવી બનતા એસ.ટી.બસમાં ૭૫ ટકા સિટિંગ કેપેસીટી સાથે સવારે ૬ થી રાત્રે ૯ સુધી મુસાફરી કરી શકશે તેવો ર્નિણય લેવામાં આવ્યો છે .ગુજરાતના એસ.ટી.બસ ના રૂટ ઉપર ટાઇમિંગ  પાબંધી લાગ્યા બાદ હવે કોરોના થોડો કાબુ માં આવતા સરકારી ઓફિસો  પૂર્ણ રીતે ખોલવા સહિત બસમાં મુસાફરી માટે વધુ છૂટ મળી છે. હવે એસ.ટી.બસમાં ૭૫ ટકા સિટિંગ કેપેસીટી સાથે મુસાફરી થઈ શકશે. ૫૦ ટકાની જગ્યાએ ૭૫ ટકાની  કેપેસિટી રાખવામાં આવી છે. સવારે ૬થી રાત્રે ૯ વાગ્યા સુધીની બસને મુસાફરીની છૂટ અપાઈ છે.