મુન્દ્રા વિસ્તારના ૭ સ્થળોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની
માર્ગદર્શિકા અનુસાર મુન્દ્રા નગરના વેરાઇકૃપા, પ્રથમ ઘર જામભા રણછોડ જાડેજા, છેલ્લું ઘર
ગોવિંદ કરમચંદ શેઠીયાના ઘર સુધીને કુલ-૨૨ ઘરોને તા.૨૨/૪ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના
ઝરપરા ગામના મહેશ્વરી વિસ્તાર, પ્રથમ ઘર ગોવિંદ વાછીયા દનીચા, છેલ્લું ઘર ચેતન ગાંગજી
થરૂના ઘર સુધી કુલ-૧૫ ઘરોને તા.૨૨/૪ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના સાડાઉ ગામના રેણુકા વિલ્લા,
પ્રથમ ઘર ઈન્દુબેન કે ગાલા, છેલ્લું ઘર શાંતિલાલ એચ.ગાલાના ઘર સુધી કુલ-૩૮ ઘરોને
તા.૨૪/૪ સુધી, મુન્દ્રા નગરના સમુદ્ર ટાઉનશીપ, બી-૫૯/૧, પ્રથમ ઘર પ્રિયંકા પટેલના ઘર
સુધી કુલ-૪૩ ઘરોને તા.૨૪/૪ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના બારોઇ ગામના શુભમ બંગલો, બારોઇ-૪
પ્રથમ ઘર મહેન્દ્ર ઠકકર, છેલ્લું ઘર જેઠાલાલ ઠકકરના ઘર સુધી કુલ-૨૬ ઘરોને તા.૨૪/૪
સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના બારોઇ ગામના કેન્યા એપાર્ટમેન્ટ, પ્રથમ ઘર અનિરુધ્ધસિંહ સોઢા, છેલ્લું
ઘર ગોહિલ પ્રધ્યુમનસિંહ બહાદુરસિંહના ઘર સુધી કુલ-૨૩ ઘરોને તા.૨૨/૪ સુધી, મુન્દ્રા
તાલુકાના બારોઇ ગામના શ્રીજી નગર, પ્રથમ ઘર મહિપતસિંહ સોઢા, છેલ્લું ઘર રશ્મિ રંજન
બ્યકિસના ઘર સુધી કુલ-૨૭ ઘરોને તા.૨૨/૪ સુધી, કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ
પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની
આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે.
આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી
૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું મુન્દ્રા-
કચ્છ સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી કે.જી.ચૌધરી દ્વારા ફરમાવેલ છે.