મારૂં ગામ કોરોના મુક્ત્ત ગામ ગામડાં જાગશે કોરોના ભાગશે : ખોબા જેવડા ખારડીયામાં જાગૃતિ અને જનભાગીદારી થકી કોરોનાને પ્રવેશબંધી

ગામડું ધારે એ કરી બતાવે એવા ખંત અને ખુમારી ભર્યા છે ગામડાના લોકોમાં!!જ્યારે જાગૃતિ બતાવવાનો સમય આવે ત્યારે પણ ગામડું અને ગામડાંના લોકો પાછળ નથી રહેતા એવું સાર્થક કરી બતાવ્યું છે ખારડીયા ગામે. ખોબા જેવડા ખારડીયામાં જનજાગૃતિ અને ભાગીદારી તેમજ ગ્રામ પંચાયત ની તકેદારી ને પગલે કોરોના પ્રવેશી શક્યો નથી. નખત્રાણા તાલુકા નું ૯૦૦ની વસ્તી ધરાવતું નાનકડું ગામ કે જ્યાં લોકોની જાગૃતિ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા રાખવામાં આવતી તકેદારીના પગલે કોરોનાનો એક પણ કેસ ગામમાં આવ્યો નથી. ગામમાં લોકો સ્વૈચ્છિક રીતે જ સમજીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નું પાલન કરે છે.સરપંચશ્રી તેમજ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા લોકોને અવારનવાર માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવે છે અને લોકો માસ્ક પહેરી ને જ બહાર નીકળે તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે.ગામના ઘર-ઘર તેમજ જાહેર જગ્યાઓ ને સેનેટાઇઝ કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત ફેરિયાઓને પણ  કોરીનાની તમામ ગાઈડલાઈનનું  કડકાઈથી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાલન કરાવવામાં આવે છે.ગામના લોકો બિનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળે તેનું પણ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ખાસ ધ્યાન રાખતા આરોગ્ય બાબતે પણ લોકોની ખાસ સંભાળ રાખવામાં આવે છે. નિરોણા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના સહકારથી લોકોના આરોગ્ય સંબંધી તમામ પ્રશ્નોનું ગામ લેવલે જ સરળતાથી નિરાકરણ કરવામાં આવે છે જેથી લોકોનું બહાર નીકળવાનું પ્રમાણ નહિવત કરી શકાય.અત્યારે યુવાનોનું રસીકરણ શરૂ છે ત્યાં જેમને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરતા ન ફાવતું હોય તેમને  યુવા સરપંચ શ્રી હીરજી જાડેજા દ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે અને મદદ પણ કરવામાં આવે છે.