ભુજ શહેર તથા તાલુકા વિસ્તારના ૯૨ સ્થળોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર ભુજ શહેરના ૯, ડગાળા-૧, મોટા બંદરા-૧, ભુજોડી-૧, માધાપર-૧૪, ઝુરા કેમ્પ, કુરબઇ-૧, માનકુવા-૧, નારણપર (રા)-૧, નારણપર (પ)-૨, સુરજપર-૧, મેઘપર-૨, ખાવડા-૧ ને તા.૪/૬ સુધી, ભુજ શહેરના ૧૪, સુખપર-૨, મિરઝાપર-૧, કુકમા-૧, માધાપર-૪, લોરીયા-૧, કેરા-૧, નારાણપર (પ)-૧, આણંદસર-૧ ને તા.૬/૬ સુધી, ભુજ શહેરના ૧૧, નારાણપર (પ)-૧, દહીંસરા-૧, માધાપર-૦૩, મિરઝાપર-૧ ને તા.૭/૬ સુધી, ભુજ શહેરના ૮, આણંદસર-૧, માધાપર-૩ ને તા.૫/૬ સુધી માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે. આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું ભુજ-કચ્છ સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી મનીષ ગુરવાની દ્વારા ફરમાવેલ છે.