ભચાઉ વિસ્તારના ૩ સ્થળોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર ભચાઉ તાલુકાના ચોબારી ગામના ઘનશ્યામનગર વિસ્તારમાં શ્રી લાલાભાઇ તેજાભાઇ ચાવડાના ઘરથી શ્રી મોમાયાભાઇ વાસણભાઇ ચાવડાના ઘર સુધીને તા.૫/૪ સુધી, ભચાઉ નગરપાલીકાના ફુલવાડી વિસ્તારમાં શ્રી પ્રવીણભાઇ હિમતરામ જોષીના ઘરથી શ્રી જીતેન્દ્રભાઇ ચંદુભાઇ ઠકકરના ઘર સુધીને તા.૫/૪ સુધી, ભચાઉ નગરપાલીકાના ઘંટીવાસ વિસ્તારમાં શ્રી હરેશભાઇ બાબુલાલ ઠકકરના ઘરથી શ્રી નાગજીભાઇ રાણાભાઇ ગાલાના ઘર સુધીને તા.૫/૪ સુધી કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે.

આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું ભચાઉ-કચ્છ મદદનીશ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી નિધિ સિવાચ દ્વારા ફરમાવેલ છે.