જી.કે.માં બ્લેકફંગસના દાખલ પૈકી ત્રણને અપાઈ દાંતની સારવાર

હોસ્પિટલનો દંત વિભાગ પણ સક્રિય બની સંભવિત કેસો ઇએનટીને રિફર કરે છે

ભુજ : મહામારી જાહેર થયેલા મ્યુકરમાઇકોસિસમાં આંખ, કાન, નાક, મગજ અને મોઢાને અસર કરે છે ત્યારે કાન, નાક અને ગળા સહિતના તમામ સંલગ્ન વિભાગો પણ આ રોગની ઓળખ માટે સક્રિય થયા છે. એ સાથે અદાણી સંચાલિત જી.કે.નો દંત ચિકિત્સાલય પણ જાેડાયો છે.  હોસ્પિટલના દાંતના તબીબ ડો. નિયંતા ભાદરકાએ જણાવ્યુ હતું કે, હોસ્પિટલમાં દાંતની તપાસ માટે અને દુઃખાવાની ફરિયાદ સાથે આવતા દર્દીઓની સારવાર, નિદાન કરતી વખતે મ્યુકરમાઇકોસિસની સંભાવિત અસર ઉપર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. આ તપાસ દરમિયાન જાે કયાંય તો દંત સબંધિત બ્લેક ફંગસના લક્ષણો દેખાય તો દર્દીને સારવાર ઉપરાંત ઇએનટી વિભાગનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી કરવામાં આવે છે સાથે સાથે જરૂરી એક્સ-રે જેવા રિપોર્ટ પણ કરાવાય છે. આ રોગની યથાર્થતા માટે અને અંતિમ ર્નિણય ઇએનટી વિભાગ કરે છે.  દરમિયાન જી.કે. જનરલના ચીફ. મેડિકલ સુપ્રિ. અને ઇ.એન.ટી. વિભાગના હેડ અને ડો. નરેંદ્ર હિરાણીએ કહ્યું કે, અત્યાર સુધી દાખલ થયેલા ત્રણ જેટલા મ્યુકરમાઇકોસિસના કિસ્સામાં પણ દાંતની જરૂરી સારવાર આપી જરૂર જણાઇ ત્યાં દાંત કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા.  મ્યુકરમાઇકોસિસ છે કે કેમ એ દાંત પરથી સંભવિત નિદાન કરવા ચિહ્નો ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. આ લક્ષણોમાં દાંતના ઉપરના ભાગમાં પેઢા ઉપર સોજા આવવા, મોઢાની બહારની બાજુ દુઃખાવો થવો, દાંતમાં ઝણઝણાટી આવવી, પેઢામાં ફોલી પડી જવી, મોઢા અને પેઢાની ચામડીમાં સફેદ અથવા લાલ ચાંદા પડવા તથા દાંત અને જડબામાં દુઃખાવો થવો વિગેરે બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામા આવે છે.