જાપાનમાં ૬ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો

(જી.એન.એસ.)ટોક્યો,જાપાનમાં આજે સવારે હોન્શુના પૂર્વી તટ પર ભૂકંપનો આચકો અનુભવાયો હતો. ભૂકંપની તીવ્રતા રેક્ટર સ્કેલ પર ૬.૦ નોંધાય હતી. યુએસજીએસના મત મુજબ ભૂકંપ આંતરરાષ્ટ્રીય સમયાનુસાર આજ સવારે લગભગ ૯ઃ૪૨ આનુભવાયો હતો.નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજીના જણાવ્યા અનુસાર જાપનાનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમયાનુસાર આજ સવારે ૫ઃ૩૦ વાગ્યે ભૂકંપનો આચકો અનુભવાયો હતો. આ પહેલા પણ પનામાના દક્ષિણ અપતટીય ક્ષેત્રમાં ૬.૦ તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આચકો અનુભવાયો હતો. યુએસજીએસના મત મુજબ ભૂકંપ આંતરરાષ્ટ્રીય સમયાનુસાર આજ સવારે લગભગ ૯ઃ૪૨ આનુભવાયો હતો. જે ઉત્તરી પ્રશાંત મહાસાગરમાં ૧૦ કિલોમીટરની ઉંડાઇએ તેનું કેન્દ્ર હતું.