ગુજરાતમાં ૧૮ થી ૪૪ની વયના લોકો માટે હાલની પદ્ધતિ મુજબ અગાઉથી ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી-SMS દ્વારા સ્થળ-સમય-તારીખ મેળવીને જ વેક્સિનેશન પ્રક્રિયા યથાવત રાખવામાં આવી છે

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન સિવાય ઓન સ્પોટ રજીસ્ટ્રેશનથી ૧૮ થી ૪૪ની વયના લોકોને રાજ્યમાં રસીકરણ થશે તેવા અહેવાલો સંદર્ભે આરોગ્ય અગ્ર સચિવની સ્પષ્ટતા

રાજ્યમાં ૧૮ થી ૪૪ વયના લોકો માટે કોરોના વેક્સિનેશન હવે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન વિના ઓન સ્પોટ રજીસ્ટ્રેશનથી થઇ શકશે તેવા અહેવાલોના સંદર્ભમાં આરોગ્ય અગ્ર સચિવ શ્રીમતી ડૉ. જયંતી રવિએ રાજ્યમાં આ પ્રથા હાલ ચાલુ કરવામાં આવી નથી તેમ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે. આરોગ્ય અગ્ર સચિવે વધુમાં  જણાવ્યું છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાલ જે રીતે વેક્સિનેશનની પ્રક્રિયા ઓનલાઇન પ્રાયોર રજીસ્ટ્રેશનથી સ્થળ, સમય અને તારીખ આપીને કરવામાં આવે છે તે જ પ્રક્રિયા હાલ રાજ્યમાં યથાવત છે. રાજ્ય સરકારે હાલની વેક્સિનેશન માટે વેબસાઇટ અને એપ ના માધ્યમથી રજીસ્ટ્રેશનની જે પદ્ધતિ છે તે યથાવત રાખેલી છે, એટલે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન વિના ઓન સ્પોટ રજીસ્ટ્રેશનથી વેક્સિનેશન પ્રક્રિયા ગુજરાતમાં હાલ કાર્યરત કરવામાં આવી નથી તેમ પણ તેમણે ઉમેર્યુ છે.