આગામી ૧લી ડિસેમ્બરે મતદાનના દિવસે શ્રમિકોને સવેતન રજા મળશે

0
27

આગામી તા.૧લી ડિસે.૨૦૨૨ના કચ્‍છ જિલ્‍લામાં વિધાનસભા સામાન્‍ય ચૂંટણી-૨૦૨૨ માટે મતદાન યોજાનાર છે. જેથી ગુજરાત દુકાનો અને સંસ્‍થા અધિનિયમ-૧૯૪૮, કારખાના અધિનિમય-૧૯૪૮, બિલ્‍ડીંગ અને અધર કન્‍સ્‍ટ્રકશન વર્કસ એકટ-૧૯૯૬, કોન્‍ટ્રાકટર લેબર એકટ-૧૯૭૦ હેઠળ નોંધણી થયેલ સંસ્‍થા, સાઇટ પરના શ્રમયોગીઓ મતદાનના દિવસે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે સવેતન રજા આપવાની રહેશે. આ જોગવાઇ અનુસાર રજા જાહેર કરવાને કારણે સબંધિત શ્રમયોગીઓ/કર્મચારીઓના પગારમાંથી કોઇ કપાત કરવાની રહેશે નહીં. તેમજ અન્ય જિલ્લાઓમાં તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૨ના મતદાન હોઇ જે જિલ્લાના શ્રમયોગીઓને મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે તે તારીખે રજા આપવાની રહેશે.

જે શ્રમયોગીઓની ગેરહાજરીથી જોખમ ઉભું થવાના સંજોગો/શકયતા હોય અથવા જે વ્યવસાય  અને રોજગાર સાથે સંકળાયેલ હોય તે રોજગારમાં મોટા પ્રમાણમાં નુકશાન સંભવ હોય તેવા કિસ્‍સામાં અથવા સતત પ્રક્રિયાવાળા કારખાનામાં કામ કરતાં શ્રમયોગીઓ, કર્મચારીઓ તેમના મત આપવાનો અધિકારી ભોગવી શકે તે માટે તેમની ફરજ સમયમાંથી મતદાનના સમયગાળા દરમ્‍યાન ત્રણથી ચાર કલાક વારા-ફરતી મતદાન માટે સવેતન રજા આપવાની રહેશે.

જો કોઇ કારખાનેદાર માલિક કે નોકરીદાતા ઉકત જોગવાઇથી વિરૂધ્ધનું વર્તન કરશે તો ઉપરોકત કાયદા હેઠળ શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. મતદાનના દિવસે ઉપરોકત સબંધિત કોઇ ફરીયાદ હોય તો જિલ્લા નોડલ અધિકારી, મદદનીશ શ્રમ આયુકતશ્રી, ગાંધીધામ-કચ્છ ફોન નં.૦૨૮૩૬-૨૩૧૩૧૨, મદદનીશ શ્રમ આયુકતની કચેરી, ડી-૧૫, શકિતનગર, જુની સુંદરપુરી બસ સ્ટોપ પાસે, ગાંધીધામ-કચ્છનો સંપર્ક સાધવા નોડલ ઓફીસર ફોર માઇગ્રેટરી ઈલેકટર્સ અને મદદનીશ શ્રમ આયુકત ગાંધીધામ-કચ્છ દ્વારા જણાવાયું છે.