જિલ્લાના હોટલ/ગેસ્ટ હાઉસ/રીસોર્ટ/ધર્મશાળા/સમાજવાડી/મુસાફરખાનાના માલિકો/સંચાલકોએ PATHIK સોફટવેર ઈન્સ્ટોલ કરવા જાહેરનામું

0
78

કચ્છ જિલ્લાના શહેરી/ગ્રામ્ય તેમજ અંતરીયાળ વિસ્તારમાં આવેલ ગેસ્ટ હાઉસ તથા હોટલોમાં ત્રાસવાદી સંગઠ્ઠનોના માણસો રોકાઇને પોતાની ત્રાસવાદી પ્રવૃતિને અંજામ આપવાની સંભાવનાઓ રહેલી હોય આવા તત્વો બાબતે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકાય તેમજ તેમના ઉપર અંકુશ લાવી શકાય તે માટે હોટલ ગેસ્ટ હાઉસના માલિકો/સંચાલકોએ નિયમોનું પાલન કરવા તેમજ ગ્રાહકની રજીસ્ટ્રર એન્ટ્રી સાથે દરેક હોટલે પોતાના રિસેપ્સન કાઉન્ટર ઉપર ઈન્ટરનેટ કનેકટીવીટી સાથેનું એક કોમ્પ્યુટર રાખી જેમાં અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ PATHIK (Program for Analysis of Traveller & Hotel informatics) સોફટવેર ઈન્સટોલ કરાવી કચ્છ જિલ્લામાં અમલવારી કરાવવા કચ્છ-ભુજ જિલ્‍લા મેજીસ્‍ટ્રેટશ્રી દિલીપ રાણા, દ્વારા ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ (સીઆર.પી.સી.) ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે સમગ્ર કચ્છ જિલ્લાના શહેરી/ગ્રામ્ય તેમજ અંતરીયાળ વિસ્તારમાં આવેલ દરેક હોટલ/ગેસ્ટ હાઉસ/રીસોર્ટ/ધર્મશાળા/સમાજવાડી/મુસાફરખાનાના માલિકો/સંચાલકોએ ગ્રાહકની રજીસ્ટ્રર એન્ટ્રીની સાથે પોતાના રીસેપ્સન કાઉન્ટર ઉપર ઈન્ટરનેટ કનેકટીવીટી સાથેનું એક કોમ્પ્યુટર રાખી જેમાં અમદાવાદ શહેરી પોલીસ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ તમામ PATHIK (Program for Analysis of Traveller & Hotel informatics) સોફટવેર ઈન્સ્ટોલ કરાવી રજીસ્ટ્રરમાં થતી એન્ટ્રી આ PATHIK સોફટવેરમાં કરવા જાહેરનામું બહાર પાડયું છે.

આ હુકમનો સમગ્ર કચ્છ જિલ્લામાં લાગુ પડશે. આ હુકમ તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૨થી તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૩ સુધી અમલમાં રહેશે. આ હુકમનો ભંગ કે ઉલ્લંઘન કરનાર ભારતીય દંડ સહિતાની કલમ-૧૮૮ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.