કચ્છમાં જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી અને કલેકટરશ્રી દિલીપ રાણાના અધ્યક્ષ સ્થાને એમસીએમસી કાર્યરત

0
33

સોશિયલ મીડિયાસિનેમાકેબલ નેટવર્કટીવી ચેનલ રેડિયો સહિત ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં તમામ પ્રકારની જાહેરાત માટે એમસીએમસી કમિટીનું પ્રિ-સર્ટિફિકેટ લેવું જરૂરી : જિલ્લા માહિતી કચેરી ખાતે ઉમેદવારો કે તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓને : ૨૪ કલાકમાં જાહેરાતની મંજૂરી મળે એવી વ્યવસ્થા : અખબારોમાં જાહેરાત આપવા માટે મતદાનના દિવસ અને તેના આગલા દિવસે મંજૂરી લેવી ફરજિયાત : ઈ- પેપરમાં જાહેરાત માટે તમામ દિવસોમાં મંજૂરી લેવી ફરજિયાત

ભારતના ચૂંટણી પંચે ચૂંટણીઓમાં ઉમેદવારોના માધ્યમો મારફતે થતા પ્રચાર  માટે-દેખરેખ અને નિયંત્રણ અર્થે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ MCMC કમિટીનું ગઠન કર્યું છે. સીઈઓ ગાંધીનગરની માર્ગદર્શિકા અનુસાર કચ્છ જિલ્લામાં જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી અને કલેકટરશ્રી દિલીપ રાણાના અધ્યક્ષસ્થાને (MCMC) મીડિયા સર્ટિફિકેશન અને મોનિટરિંગ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે.

   આ કમિટીના કર્મચારીઓ ટીવી અને અખબારોમાં ઉમેદવારોની જાહેરાત અને પેઈડ ન્યુઝ અંગે સ્ક્રિનિંગ કરી કમિટી સમક્ષ જરૂરી અહેવાલો કરે છે. આ અંગેનું વહીવટી કાર્યાલય જિલ્લા માહિતી કચેરી ભુજ, માહિતી ભવનબહુમાળી ભવનની સામે કાર્યરત છે.  જ્યાં ઉમેદવારો કે તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા સહિત તમામ વિજાણુ માધ્યમમાં તમામ પ્રકારની જાહેરાતો પ્રસિદ્ધ પ્રસારિત કરવાની અરજીઓ પર જરૂરી કાર્યવાહી કરી ચૂંટણી પંચના નિર્દેશ મુજબ ૪૮ કલાકમાં જાહેરાતોની મંજૂરી આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે.  

કલેક્ટરશ્રી દિલીપ રાણાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ વ્યવ્સ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. જેમાં ઉમેદવારોની જાહેરાતનું  નિરીક્ષણ કર્યા પછી કોઈ સુધારા વધારા સૂચવવામાં આવ્યા ન હોય અને બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યા પહેલા અરજી દાખલ કરવામાં આવી હોય એવા કેસમાં માત્ર ૨૪ કલાકમાં જાહેરખબરની મંજૂરી મળી જાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

 અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સોશિયલ મીડિયા સહિત વિજાણુ સ્વરૂપમાં કોઈપણ પ્રકારની જાહેરાત માટે એમસીએમસીની મંજૂરી લેવાની રહેશે અને ઈ- પેપરમાં પણ તમામ દિવસોમાં મંજૂરી લેવાની રહેશે. માત્ર અખબારોના કિસ્સામાં મતદાનનો દિવસ અને તેના આગલા દિવસે એમ બે દિવસ માટે સર્ટિફિકેટ લેવું જરૂરી છે.

  આ અંગેનું અરજી ફોર્મ જિલ્લા માહિતી કચેરી ભુજ કચ્છ ખાતે ઉપલબ્ધ છે. નિયત નમૂનાની અરજી સહિત બધા જ ડોક્યુમેન્ટ બે નકલમાં આપવાના રહેશે. જેમાં જાહેરાતની સીડીજાહેરાત પ્રોડક્શન ખર્ચ અને પ્રસારણનો વાસ્તવિક ખર્ચકોટેશન વગેરે સાથે અરજી કરવાની રહેશે.