ભાડુઆતની માહિતી પોલીસ સ્ટે્શનને પહોંચાડવી જરૂરી

0
33

ત્રાસવાદીઓ કે આતંકવાદી અગર તો ઉધોગગૃહો માટે બહારથી આવતા લોકોમાં કોઇ અસામાજિક તત્‍વો મકાન ભાડે રાખી લોકોની જિંદગી, સ્‍વાસ્‍થ્‍ય અને સલામતી માટે જોખમ ઉભું કરે નહીં તે માટે કોઇને મકાન ભાડે આપવામાં આવે ત્‍યારે ભાડુઆતની વિગતો પોલીસ સ્‍ટેશને આપવા અંગે જિલ્‍લા મેજીસ્‍ટ્રેટશ્રી દિલીપ રાણા દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડયું છે.

 જાહેરનામા મુજબ કચ્છ જિલ્લાની હદમાં આવેલ તમામ ગ્રામ્ય તથા શહેરી વિસ્તારમાં કોઇ મકાન ભાડે આપે ત્યારે સબંધિત પોલીસ સ્ટેશને જાણ કર્યા સિવાય કોઇ વ્યકિતને મકાન ભાડે આપી શકશે નહીં. ભાડે આપેલ મકાનની વિગત ભાડુઆત અને સબંધિત દલાલ કે જેઓએ ભાડુઆતની ઓળખાણ આપેલ હોઇ તે અંગેની જરૂરી માહિતી સાથેની કોલમો મુજબ જે તે વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આપવાની રહેશે. (૧) મકાન માલીકનું નામ તથા ભાડે આપેલ મકાનની વિગત કયા વિસ્તારમાં કેટલા ચો.મી.બાંધકામ, (૨) મકાન ભાડે આપવા સત્તા ધરાવતી વ્યકિતનું નામ, (૩) મકાન કયારે ભાડે આપેલ છે તથા માસીક ભાડું કેટલું, (૪) કઇ વ્યકિતઓને ભાડે આપેલ છે તેમના પાકા સરનામા, (૫) મકાન માલીક અને ભાડુઆતનો સંપર્ક કરાવનાર વ્યકિતનું નામ જણાવવાનું રહેશે.

આ જાહેરનામું તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૨થી તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૩ સુધી અમલમાં રહેશે. આ હુકમનો ભંગ કરનાર વ્યકિત શિક્ષાને પાત્ર થશે.