વડાપ્રધાનશ્રીના પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના ઈ-લોકાર્પણ કાર્યક્રમની ઉજવણી અન્વયે ફરાદીમાં બાળકોને તિથીભોજન કરાવાયું

0
37

image description

વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના વરદ હસ્તે કચ્છ જીલ્લાના ૧૮૩ આવાસોના લોકાર્પણ કાર્યક્રમને ઉત્સવ તરીકે ઉજવવા માટે સરકારશ્રીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ થઇ રહી છે. જે અન્વયે કચ્છ જિલ્લામાં છેલ્લા ૩ દિવસથી ઉત્સાહભેર ઉજવણી થઇ રહી છે. ઉક્ત ઉજવણી અન્વયે માંડવી તાલુકાના ફરાદી ગામમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના આવાસોના લોકાર્પણ નિમિત્તે પ્રાથમિક શાળાના ૪૦૦ વિદ્યાર્થીઓ, માધ્યમિક શાળાના ૯૧ વિદ્યાર્થીઓ, આંગણવાડીના ૫૦ બાળકો અને K. G. B ની બાળકીઓ, આમ કુલ ૬૧૧ બાળકોને તિથી ભોજન ગામના રહેવાસી  અનિલભાઈ મણીશંકર પેથાણી તરફથી કરાવવામાં આવ્યું હતું.

        આ પ્રવુત્તિમાં માંડવી તાલુકાના, તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી વી.બી.ગોહિલ, વિસ્તરણ અધિકારીશ્રી બી. બી. શ્રીમાળી, તલાટી સહમંત્રી બટુકસિંહ જાડેજા, પંચાયતના સભ્યશ્રી જીતુભાઇ જોષી હાજર રહ્યા. તેમજ અલગ-અલગ પ્રવુત્તિમાં ભાગ લીધેલા બાળકોને તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. અને નોટબૂક અને બોલપેનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.