આગામી રવિવારે નાયબ સેકશન અધિકારી વર્ગ-૩ માટેની પરીક્ષા યોજાશે

0
35

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા નાયબ સેકશન અધિકારી વર્ગ-૩ ની જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષા આગામી તા.૧૬મી ઓકટો.૨૦૨૨ (રવિવાર) ના લેવાનાર છ. આ પરીક્ષા દરમ્‍યાન પરીક્ષા કેન્‍દ્રના સ્‍થળ તથા તેની આજુબાજુના વિસ્‍તારમાં સલામતીની વ્‍યવસ્‍થા ગોઠવવા માટે પ્રતિબંધાત્‍મક હુકમો જારી કરાયા છે.

જિલ્‍લામાં ઉપરોકત પરીક્ષા, પરીક્ષાર્થીઓ અસામાજીક તત્‍વોના ત્રાસ અને ભય વિના આપી શકે તેમજ પરીક્ષા સ્થળના સંચાલકશ્રીઓ અસામાજીક તત્‍વોના ત્રાસ અને ભય વિના જાહેર પરીક્ષાનું સંચાલન કરી શકે તેમજ પરીક્ષા સમય દરમ્‍યાન જાહેર વ્‍યવસ્‍થા જળવાઇ રહે અને કોઇ અનિચ્‍છનીય બનાવ બનવા ન પામે તે હેતુથી તથા પરીક્ષાઓ દરમ્‍યાન ચોરીના દુષણના કારણે તેજસ્‍વી પરીક્ષાર્થીઓના ભાવિ પર અસર ન પડે તે માટે કોપી રાઇટ/ડુપ્‍લીકેટ પ્રશ્‍નપત્રો કે તેના ઉતરો કોપીઈંગ મશીન દ્વારા ન થાય તથા પરીક્ષા ખંડમાં ન પહોંચે તે માટે પ્રતિબંધિત પગલાં લેવા માટે અધિક જિલ્‍લા મેજીસ્‍ટ્રેટશ્રી મિતેશ પંડયા એ ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ ૧૪૪ મુજબ તેમને મળેલ સતાની રૂએ પ્રતિબંધો ફરમાવ્યા છે.

જાહેરનામાની અનુસૂચિ મુજબ ભુજ શહેરની વિવિધ શાળાઓમાં  અનુસુચિત મુજબ ઈન્‍દ્રાબાઇ ગર્લ્‍સ હાઇસ્‍કુલ ભુજ યુનિટ-૧, ઈન્‍દ્રાબાઇ ગર્લ્‍સ હાઇસ્‍કુલ ભુજ યુનિટ-૨, ઓલ્‍ફ્રેડ હાઇસ્‍કૂલ ભુજ યુનિટ-૧, ઓલ્‍ફ્રેડ હાઇસ્‍કૂલ ભુજ યુનિટ-૨, માતૃછાયા કન્‍યા વિધાલય-ભુજ, કચ્છી લેવા પટેલ કન્યા વિધા મંદિર-ભુજ, શેઠ વી.ડી.હાઈસ્‍કૂલ-ભુજ, જૈનાચાર્ય અજરામરજી હાઇસ્કુલ-ભુજ, આર.ડી.વરસાણી સ્કુલ-ભુજ, પાટીદાર કન્યા વિધાલય, માં આશાપુરા અંગ્રેજી હાઈસ્કૂલ-ભુજ, ચાણકય એકેડમી ભુજ યુનિટ-૧, ચાણકય એકેડમી ભુજ યુનિટ-૨, સેંટ એન્ડ્રયુઝ સ્કુલ-ભુજ, ઘી મુસ્લિમ એજયુકેશન એન્ડ વેલ્ફર સોસાયટી સંચાલિત ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ભુજ યુનિટ-૧, ઘી મુસ્લિમ એજયુકેશન એન્ડ વેલ્ફર સોસાયટી સંચાલિત ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ભુજ યુનિટ-૨, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કુલ ભુજ યુનિટ-૧, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કુલ ભુજ યુનિટ-૨, શ્રી સ્વામી નારાયણ કન્યા વિધાલય સંસ્કારનગર-ભુજ, શ્રી સ્વામી નારાયણ કન્યા વિધાલય-મિરઝાપર અને સંસ્કાર સ્કુલ-ભુજનો સમાવશે થાય છે. આ પ્રતિબંધો ઉપરોકત હાઈસ્‍કૂલોની ૧૦૦ મીટર ત્રિજયાના વિસ્‍તારમાં તા.૧૬ મી ઓકટો.૨૦૨૨ના સવારે ૬ વાગ્‍યાથી સાંજના ૮ કલાક સુધી પ્રતિબંધ ફરમાવેલ છે.

જાહેરનામા મુજબ પરીક્ષા કેન્‍દ્રોની આસપાસ ૧૦૦ મીટરની ત્રિજયાના વિસ્‍તારમાં કોઇપણ માર્ગ ઉપર ચોકમાં કે ગલીમાં પાંચ કરતા વધારે લોકોએ એકઠા થવું નહીં, સરઘસો કાઢવા નહીં તેમજ સૂત્રો પોકારવા નહીં. પરીક્ષા કેન્‍દ્રોની આસપાસના ૧૦૦ મીટરની ત્રિજયાના વિસ્‍તારમાં કોપીઈંગ મશીન દ્વારા કોપીઓ કરવાનો વ્‍યવસાય કરતા ધંધાર્થીઓ/કોપીઈંગ મશીન ધારકોએ તેઓના કોપીઈંગ મશીનો ચલાવવા નહીં કે કોઇપણ પત્રો, દસ્‍તાવેજો કે કાગળોની નકલો કરવી નહીં અને મશીનો બંધ રાખવા.

પરીક્ષા કેન્‍દ્રો/બિલ્‍ડીંગોના મુખ્‍ય પ્રવેશદ્વાર પાસે જ પોલીસ કર્મચારીઓ ઉભા રહી જે પરીક્ષાર્થી પાસે પ્રવેશિકા (રસીદ) હોય તે ચકાસીને જ માત્ર પરીક્ષાર્થીને જ પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. પરીક્ષામાં રોકાયેલા કેન્‍દ્રોના સંપાદકશ્રીઓ, બિલ્‍ડીંગના કન્‍ડકટરશ્રી, ખંડ નિરીક્ષકો, વહીવટી સેવામાં જેઓને ફરજ સોંપવામાં આવે છે તે વોટરમેન, બેલમેન કે જેઓને આયોગ દ્વારા ઓળખકાર્ડ આપવામાં આવેલ છે તે તપાસીને પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. પોલીસ કર્મચારીએ પરીક્ષા કેન્‍દ્ર/બિલ્‍ડીંગના મુખ્‍ય પ્રવેશદ્વાર પાસે જ ફરજ બજાવવાની રહેશે. વર્ગખંડમાં પ્રવેશ કરવાનો રહેશે નહીં અને પરીક્ષા કેન્‍દ્રની આસપાસ ૧૦૦ મીટરની ત્રિજયાના વિસ્‍તારમાં કોઇપણ માર્ગ ઉપર ચોકમાં ગલીમાં કોઇપણ વ્‍યકિતએ વાયરલેસ ડીવાઇસીસ જેવા કે બ્‍લુ ટુથ, પેન કેમેરા, મોબાઇલ કે ઈન્‍ટરનેટ સાથે કનેકટેડ ઉપકરણો કે અન્‍ય કોઇપણ ઈલેકટ્રોનિકસ સાધનો લઇ જવા નહીં.

આ હુકમ અન્‍વયે પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે કોપીઈંગ મશીનનો વપરાશ કરતી વ્‍યકિતઓને પોતાની ફરજની રૂએ કામ કરતી વ્‍યકિતને એકત્રિત થવાની જોગવાઇ લાગુ પડશે નહીં, આ હુકમના કોઇપણ ખંડ કે ભાગ ભંગ કરનાર વ્‍યકિત સામે ભારતીય દંડ સહિતાની કલમ ૧૮૮ હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર થશે.