ગોઝારા અકસ્માતોમાં દોષિત મૂળ ‘ડ્રાયવર’ને કડકમાં કડક સજા થઈ હોય તેવું હજુ સુધી સાંભળ્યુ છે ખરૂં ? અનકવોલીફાઈડ ડ્રાયવરોને વાહન સોંપી દેનારા ટ્રક માલીકો-ટ્રાન્સપોર્ટસની સામે પણ થવી જોઈએ લાલઆંખ ઓવરલોડ ટ્રક-ડમ્પર-ટ્રેઈલર પણ યમદુત બનવાના છે મોટા કારણો? કેમ અન્ડરલોડ પરીવહન માટે નથી થતી ઝુંબેશરૂપ કાર્યવાહી? ટ્રક ચલાવતા ડ્રાયવરોને કેટલાય નિદોર્ષ લોકોની જાન લઈ લીધી છે. […]

Read More