ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા શહેરીજનોને ગરબા હમીરસરમાં ન પધરાવવા અપીલ

0
31

ભુજ : આજે નવરાત્રીનું સમાપન થઇ રહ્યું છે ત્યારે ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા ગરબા તારવા માટે શહેરીજનોને ભુજના હૃદયસમા હમીરસર તળાવમાં વિસર્જન ન કરવા અપીલ કરાઈ છે. વિસર્જન માટે ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા ટ્રેક્ટર તેમજ ટ્રોલીની સુવિધા રખાઈ છે.
આ અંગે ભુજ નગરપાલિકાના પ્રમુખ ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર શહેરમાં ઘરે ઘરે, શેરી-ફળીયા, કોલોનીમાં નવરાત્રીના ગરબાનું સ્થાપન થતું હોય છે. લોકો ગરબાનું સ્થાપન કરી પૂજા-પાઠ કરતા હોય છેે.નવરાત્રી પૂર્ણ થયા બાદ તે ગરબાનું તેમજ પૂજાપાના સામાનનું વિસર્જન હમીરસર તળાવમાં ન કરવા અપીલ કરી હતી. હમીરસર તળાવની બહારની સાઈડ ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા ટ્રેક્ટર તેમજ ટ્રોલીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે ત્યાં રાખી દેવા. તેમણે સૌને સાથે મળીને હમીરસર તળાવના જળચર જીવોને બચાવવા અનુરોધ કર્યો હતો.