(જી.એન.એસ.)રાજકોટ,કોરોના મહામારીનો કહેર હળવો થતા સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં હવાઇ સેવામાં વધારા સાથે મુસાફરોનો ટ્રાફિક પણ વધવા લાગ્યો છે. અને તેની સાથે રાજકોટ એરપોર્ટના એર ફ્રિકવન્સીમાં વધારો થવા લાગ્યો છે. પહેલા માત્ર સપ્તાહમાં ૪ દિવસ જ હવાઇ સેવા શરૂ હતી. જ્યારે હવે આગામી તા.૧૫મી જુલાઇથી સ્પાઇસ જેટ કંપની મુંબઇ, દિલ્હી, ગોવા, હૈદરાબાદની ડેઇલી ફ્લાઇટ ઉડાન ભરશે. જેમાં રાજકોટ-મુંબઇની ૧૪૪ બેઠકની ફ્લાઇટ અને અન્ય શહેરની ૭૮ બેઠકની ફ્લાઇટ જાહેર કરાય છે.સ્પાઇસ જેટ કંપની દ્વારા જુલાઇથી સપ્ટેમ્બર સુધીનું ફ્લાઇટ શિડ્યુલ જાહેર થયું છે. જેમાં મુંબઈથી રાજકોટ સવારે ૫.૪૦ વાગ્યે ટેક ઓફ કરશે. રાજકોટ સવારે ૭ વાગ્યે પહોંચશે. રાજકોટથી સવારે ૭.૩૦ કલાકે ટેક ઓફ કરશે. મુંબઈ સવારે ૮.૩૦ કલાકે લેન્ડ થશે. હૈદરાબાદથી સવારે ૬.૦૫ કલાકે ટેક ઓફ કરશે, રાજકોટ સવારે ૮.૧૫ કલાકે લેન્ડ થશે. આ જ ફ્લાઇટ રાજકોટથી દિલ્હી માટે સવારે ૮.૩૫ કલાકે ટેક ઓફ કરશે અને દિલ્હી સવારે ૧૦.૫૦ કલાકે લેન્ડ થશે.દિલ્હીથી રાજકોટ માટે સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે ટેક ઓફ કરશે, રાજકોટ બપોરે ૧.૪૦ કલાકે લેન્ડ થશે, રાજકોટ થી ગોવા માટે બપોરે ૨ વાગ્યે ટેક ઓફ કરશે, બપોરે ૪.૨૦ કલાકે ગોવા લેન્ડ થશે. ગોવા થી રાજકોટ માટે સાંજે ૫.૦૫ કલાકે ટેક ઓફ કરશે, રાજકોટ સાંજે ૭.૨૫ કલાકે લેન્ડ થશે. આ જ ફ્લાઇટ રાજકોટ થી હૈદરાબાદ માટે સાંજે ૭.૪૫ કલાકે ટેક ઓફ કરશે, હૈદરાબાદ રાત્રે ૧૦ વાગ્યે પહોંચશે. ફલાઇટનું શિડયુલ જાહેર થતા રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસીઓને હવાઇ સેવા ઉપયોગી નીવડશે.