વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૨૨ સભા/સરઘસની પરવાનગી મેળવવી

0
50

ભુજ : આગામી વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૨૨ માટેની તારીખો જાહેર થયેલ છે અને આદર્શ આચારસંહિતા અમલમાં આવેલ છે. જે સંદર્ભે ચુંટણી પ્રચાર માટે ઉમેદવારો, પક્ષના કાર્યકરો દ્વારા સભા, સરઘસ, રેલી વગેરે આયોજન થશે. આ સભા સરઘસ વ્યવસ્થિત રીતે યોજાય અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તથા જાહેર સુલેહ શાંતી જાળવવા તથા જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવાના હેતુસર સમગ્ર કચ્છ જિલ્લાના વિસ્તારમાં પરવાનગી લીધા સિવાય તેમાં કોઇ વ્યકિતઓની મંડળી અને સભા/સરઘસ ન યોજાય તે માટે રાત્રીના ૧૦ વાગ્યા પછી કોઇ વ્યકિતઓની મંડળી અને સભા/સરઘસ ન યોજાય તે માટે મનાઇ કરવાનું જરૂરી જણાય છે.

જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી દિલીપ રાણા દ્વારા ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ (૩૭) ની પેટા કલમ (૩) થી તેમને મળેલ સતાની રૂએ તા.૪/૧૧/૨૦૨૨ થી તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૦ સુધી સમગ્ર કચ્છ જિલ્લામાં વ્યકિતઓની કોઇ મંડળી, સભા અને સરઘસ પરવાનગી સિવાય ભરવા માટે મનાઇ ફરમાવાયો છે. તેમજ રાત્રીના ૧૦ વાગ્યા પછી મંડળી, સભા અને સરઘસની પરવાનગી નહીં આપવા પણ ફરમાવેલ છે.

આ જાહેરનામું સ્થાનિક સતાવાળાઓ પાસેથી જરૂરી પરવાનગી મેળવી હોય તેવી વ્યકિતઓ, સંસ્થાને, ફરજ પરના ગૃહરક્ષક દળની વ્યકિતઓને, કોઇ લગ્ન પ્રસંગેના વરઘોડાને તેમજ સ્મશાનયાત્રાને લાગુ પડશે નહીં.

આ હુકમના કોઇપણ ભાગનો ભંગ અથવા ઉલ્લંઘન કરનારે આ અધિનિયમની કલમ-૧૩૫ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.