રાપર-ભચાઉ વિસ્તારના ૨૨ સ્થળોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર રાપર નગરપાલિકાના અયોધ્યાપુરી વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૪ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના આડેસર ગામના સાયતાવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૧૧ સુધીને તા.૨૪/૪ સુધી, રાપર નગરપાલિકાના સમાવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૪ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના પંચાયતના બાલાસર ગામના નવોવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૧૫ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર નગરપાલિકાના અયોધ્યાપુરી વિકાસવાડી વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૪ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના ડાંભુડા ગામના જાડેજાવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૯ સુધીને તા.૨૪/૪ સુધી, રાપર નગરપાલિકાના માંડવીયા વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૧૧ સુધીને તા.૨૩/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના નિલપર ગામના સોનટેકરી વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૭ સુધીને તા.૨૪/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના ભીમાસર ગામના વાડી વિસ્તાર, ઢોસા (શંકર મંદિર) વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના પંચાયતના આડેસર ગામના રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૧૧ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના ચિત્રોડ ગામના દરબારવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૯ સુધીને તા.૨૪/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના સેલારીગામના ગાયત્રી ચોક વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૧૦ સુધીને તા.૨૪/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના આડેસર ગામના સોઢા કેમ્પ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૧૧ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના પંચાયતના માખેલ ગામના રાણબીવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૧૧ સુધીને તા.૨૩/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના પ્રાગપર ગામના સોસાયટીવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૭ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર નગરપાલિકાના ૧૪ પોલીસલાઇન વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૪ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, ભચાઉ તાલુકાના લાકડીયા ગામના કારીયાવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૩૩ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, ભચાઉ તાલુકાના ચોબારી ગામના સીતારામપુરા વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૨૪ સુધીને તા.૨૪/૪ સુધી, ભચાઉ તાલુકાના આધોઇ ગામના રામદેવપીર વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૨૮ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના ગેડી ગામના ચંડેસરવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૧૨ સુધી તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના ચિત્રોડ ગામના નુતન વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૯ સુધીને તા.૨૫/૪ સુધી, રાપર તાલુકાના ચિત્રોડ ગામના દરબારવાસ વિસ્તારમાં ઘર નં.૧ થી ૯ સુધીને તા.૨૪/૪ સુધી કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે. આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું ભચાઉ-કચ્છ નાયબ કલેકટર અને સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી પી.એ.જાડેજા દ્વારા ફરમાવેલ છે.