રાપરમાં સ્વૈચ્છિક લોકડાઉનને મળ્યો પ્રતિસાદ

રાપર : શહેરમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની અપીલને માન આપીને રાપર શહેરના તમામ વેપારીઓએ સ્વૈચ્છાએ બપોરે બે વાગ્યા બાદ લોકડાઉન કર્યું હતું. આ અંગે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના મહામંત્રી નિલેશ માલીએ જણાવ્યું હતું કે, હાલ કોરોનાના સંક્રમણને રોકવા માટે એક માત્ર ઉપાય લોકડાઉન છે અને તે કરવામાં આવે તો કોરોનાનું સંક્રમણ રોકી શકાય. રાપર શહેરમાં દરરોજ રેપિડમાં અસંખ્ય કેસો આવી રહ્યા છે. હાલના સંજાેગોમાં હવામાં કોરોનાનું સંક્રમણ ફેલાયા છે ત્યારે લોકો અને વેપારીઓએ સ્વૈચ્છાએ લોકડાઉન કરવું જરૂરી છેે. વેપારી મંડળ દ્વારા હાલ ૧૯/૪ થી રપ/૪ સુધીનું સ્વૈચ્છાએ લોકડાઉન કરવા માટે અપીલ કરી છે. આવશ્યક જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ જેવી કે મેડીકલ, દુધની દુકાનો, હોસ્પિટલને છુટછાટ આપવામાં આવી છે. રાપરમાં કોરોના પોઝીટીવ આવેલા ત્રણ લોકોના ભુજ ખાતે મૃત્યુ થયા હતા, જેમના અગ્નિ સંસ્કાર રાપર ખાતે કોવિડ અનુસાર કરવામાં આવ્યા હતા. રેપિડમાં દરરોજ પંદરથી વીસ લોકો પોઝીટીવ આવી રહ્યા છે, જેમને હોમ આઈસોલેશન કરી સારવાર આપવામાં આવે છે. પ્રથમ દિવસે સ્વૈચ્છાએ લોકડાઉનને સુંદર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. શહેરની લગભગ બજાર બંધ જાેવા મળી હતી.