મુન્દ્રા વિસ્તારના ૪ સ્થળોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર મુન્દ્રા નગરના બારોઇ વિસ્તારના શિવ ટાઉનશીપ, પ્રથમ ઘર પરમર દિલીપસિંહ છેલ્લું ઘર રેણુજા કુબાવત સુધી કુલ-૨૮ ઘરોને તા.૨૬/૪ સુધી, મુન્દ્રા નગરના મહેશનગરના પ્રથમ ઘર જુબેદાબેન અબ્બાસ છેલ્લું ઘર રફીક હાજી ખલીફાના ઘર સુધી કુલ-૨૫ ઘરોને તા.૨૬/૪ સુધી, મુન્દ્રા નગરના બારોઇ-૨ વિસ્તારના વૈદેહીનગર પ્રથમ ઘર પ્રવિણસિંહ ગંગાભાઇ તિરૂકા, છેલ્લું ઘર રામસરનસિંહના ઘર સુધી કુલ-૩૨ ઘરોને તા.૨૬/૪ સુધી, મુન્દ્રા નગરના બારોઇ-૪ વિસ્તારના મારૂતિનગર પ્રથમ ઘર માનવેન્દ્રસિંહ છેલ્લું ઘર ઈંદ્રજીતસિંહ જાડેજાના ઘર સુધી કુલ-૨૮ ઘરોને તા.૨૬/૪ સુધી કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે. આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું મુન્દ્રા-કચ્છ સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી કે.જી.ચૌધરી દ્વારા ફરમાવેલ છે.