મુન્દ્રા-માંડવી શહેરના ૫ વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર માંડવી શહેરના હિમાંસુ ગોસ્વામીના ઘર થી સબીર ગનીમામદના ઘર સુધીને તા.૧૮/૪ સુધી, માંડવી શહેરના સુમતીનાથ કોમ્પલેક્ષને તા.૧૮/૪ સુધી, માંડવી શહેરના ડાહયાલાલ પંચાલના ઘરથી જાડેજા યોગેશસિંહના ઘર સુધીને તા.૧૮/૪ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના ખારી વિસ્તાર, મેમુના દુકાનની સામે, પ્રથમ ઘર સાહીલ કુંભાર છેલ્લું ઘર રજાક કુંભાર કુલ-૪૨ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના સમુદ્ર ટાઉનશીપ બી ૧૧/૧૦ પ્રથમ ઘર ભરત પ્રજાપતિ, છેલ્લું ઘર આશીષભાઇ કુલ-૪૭ ઘરોને તા.૧૭/૪ સુધી કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે.

આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું મુન્દ્રા-કચ્છ સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી કે.જી.ચૌધરી દ્વારા ફરમાવેલ છે.