માંડવી-મુન્દ્રા વિસ્તારના ૬૭ સ્થળોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર માંડવી શહેરની નિભાલા શેરી આઝાદ ચોકના કુલ-૧૫ ઘરોને ૪/૫ સુધી, માંડવી શહેરના ભ્રમપુરી વિસ્તારમાં શીવરાજ ગઢવીના ઘરથી પ્રતિક્ષાભાઇ સોઢાના ઘર સુધી કુલ-૧૦ ઘરોને ૪/૫ સુધી, માંડવી તાલુકાના મોટા લાયજા ગામના સોનબાઇ ડોસા ગઢવીના ઘરથી સોનનાઇ દેવાધના ઘર સુધી કુલ-૧૧ ઘરોને ૪/૫ સુધી, માંડવી તાલુકાના મંગરા વાડી પ્રથમ ઘર ઈન્દરસિંહ જાડેજા છેલ્લું ઘર પ્રેમસંગ જાડેજા કુલ-૨૬ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના બારોઇ વિસ્તારના મંગરા કશિષ એપાર્ટમેન્ટ પ્રથમ ઘર દયાશંકર શર્મા છેલ્લું ઘર હસમુખ પટેલ કુલ-૩૧ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા બારોઇ ગામની ભવ્યા રેસીડેનસી પ્રથમ ઘર માથું સુધન મિશ્રા છેલ્લું ઘર મનસુખ પટેલ કુલ-૨૮ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રાના બારોઇ વિસ્તારના મહાવીરનગરમાં પ્રથમ ઘર પ્રતિકભાઇ રજાનિ છેલ્લું ઘર રાજેન્દ્રસિંહ કુલ-૩૪ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રાના બારોઇ વિસ્તારમાં ભવ્યા રેસીડેન્સી પ્રથમ ઘર શિવુભા જાડેજા છેલ્લું ઘર દશરથ પટેલના ઘર સુધી કુલ-૨૭ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના બારોઇ વિસ્તારના સુંદરમ પાર્કમાં પ્રથમ ઘર વિપુલ પુલંત છેલ્લું ઘર કમલેશ પટેલ કુલ-૨૮ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના બારોઇ વિસ્તારની હિંગળાજનગર પ્રથમ ઘર વિશાળ શર્મા અને છેલ્લું ઘર રાજુ સોની કુલ-૨૮ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના કમલમ બારોઇ પ્રથમ ઘર જયંતિલાલ પટેલ છેલ્લા ઘરનું નામ મેહુલ પટેલ કુલ-૨૬ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા ના બારોઇ વિસ્તારમાં જયદીશસિંહ ઝાલા છેલ્લું ઘર લઘુભાઇ જેઠાભાઇ કુલ-૨૯ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના બાપા સીતારામ પાર્ક બારોઇ પ્રથમ ઘર ચંદ્રકાંત મેવાડા છેલ્લું ઘર ભાવેશ પીઠડીયા કુલ-૩૨ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના પેરેડાઈઝ બારોઇ પ્રથમ ઘર મહાવીર સોઢા છેલ્લું ઘર રાકેશ દાસ કુલ-૨૫ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના સીતારામ બારોઇ પ્રથમ ઘર હરપાલસિંહ જાડેજા છેલ્લું ઘર દિલીપ ચોથની કુલ-૩૦ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના મોમાય ઘર પ્રથમ ઘર હરિચંદર ભીખુભા છેલ્લું ઘર દિપેનભાઇ કુલ-૨૯ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના સુરજનગર બારોઇ વિસ્તારમાં પ્રથમ ઘર મોહિત વર્મા છેલ્લું ઘર ડેસરાજ ગોરા કુલ-૨૬ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા વિસ્તારની મોમાય સોસાયટી બારોઇ પ્રથમ ઘર ઘનશ્યામકુમાર છેલ્લું ઘર જયેશભાઇ કુલ-૨૮ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા પ્રથમ ઘર ભીખાભાઇ ગઢવી છેલ્લું ઘર હારી કરશન કુલ-૨૨ ઘરોને ૪/૫ સુધી, ન્યુ મુન્દ્રા પ્રથમ ઘર મોરાય મંજિત છેલ્લું ઘર અનિલ કુરમી કુલ-૪ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના આશાપુરાનગર પ્રથમ ઘર રજનિ ડાહીમાં છેલ્લું ઘર ભાવીન કુલ-૨૩ ઘરોને ૪/૫ સુધી, ન્યુ મુન્દ્રા પ્રથમ ઘર મુરલીધર ટાંક છેલ્લું ઘર સુમન શર્મા કુલ-૩ ઘરોને ૪/૫ સુધી, ન્યુ મુન્દ્રા પ્રથમ ઘર ચંદ્રજીત પાળ છેલ્લું ઘર ઉત્તમ ચૌહાણ કુલ-૪ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા ગિરનારી શેરી પ્રથમ ઘર ભરતભાઇ ભટૃ અને છેલ્લું ઘર વિશ્રામ માલી કુલ-૭ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના નદીનાકા પ્રથમ ઘર સદદીન ખોજા છેલ્લું ઘર ખહિજા નિજે કુલ-૫ ઘરોને ૪/૫ સુધી, સતગુરૂ સ્માર્ટ સીટી, નાના કપાયા પ્રથમ ઘર ડુંગરસિંગ છેલ્લું ઘર પ્રતાપ કોર કુલ-૩૪ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના નાના કપાયા ગામના પૂર્વી પાર્ક, પ્રથમ ઘર દેવલબેન માનશીભાઇ છેલ્લું ઘર ચિરાગભાઇ કુલ-૩૨ ઘરોને ૪/૫ સુધી, જિંદાલ કંપની નાના કપાયા પ્રથમ ઘર સુરેશભાઇ છેલ્લું ઘર નાવિયાબેન કુલ-૩૫ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના નાના કપાયા ગામમાં પ્રથમ ઘર હંસાબેન ધીરજલાલ છેલ્લું ઘર વાલબાઇ કુલ-૩૬ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના નાના કપાયા પ્રથમ ઘર મહેન્દ્રભાઇ છેલ્લું ઘર મનોજ સોધમ કુલ-૩૨ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના વવાર ગામના સવરાજભાઇ ભલા છેલ્લું ઘર અરજણભાઇ ભલા કુલ-૪ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના મોટા કપાયાના હરેશભાઇ ચૌહાણ છેલ્લું ઘર બિમલેશ પાંડે કુલ-૨૮ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના મોટા કપાયાના વલ્લભવાસમાં પ્રથમ ઘર હરેશભાઇ ચૌહાણ, છેલ્લું ઘર બિમલેશ પાંડે કુલ-૨૮ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના પોલીસ કવાર્ટરમાં જાડેજા વાઘજી અને છેલ્લું ઘર સુરેશ મગન કુલ-૨૫ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રાના અલખનંદા સો. પ્રથમ ઘર રતનબેન મહેશ્વરી છેલ્લું ઘર જીતેન્દ્ર લખંશી કુલ-૨૩ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રાના કલાપૂર્ણનગર પ્રથમ ઘર સંગ્રામ કેશરી મોરી છેલ્લું ઘર મોહનલાલ જોશી કુલ-૩૦ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રાના ઘનશ્યામ પાર્ક-૧ પ્રથમ ઘર દામજીભાઇ લીંબાણી છેલ્લું ઘર જવેરબેન પટેલ કુલ-૨૨ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રાના બારોઇ વિસ્તારમાં ગાયત્રીનગર, પ્રથમ ઘર ગોપાલ દેવરાજ ગઢવી છેલ્લું ઘર પ્રકાશ દવે કુલ-૨૮ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રાના બારોઇ-૨ વિસ્તારમાં મહાવીરનગર પ્રથમ ઘર ચૌધરી રાકેશભાઇ છેલ્લું ઘર શનિ વર્મા કુલ-૨૬ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના નાના કપાયા ગામના ગઢવીવાસ પ્રથમ ઘર બ્રિજેશ તિવારી છેલ્લું ઘર માનશી ગઢવી કુલ-૩૧ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના નાની તુંબડી ગામના વથાણ ફળીયામાં પ્રથમ ઘર કિરીટસિંહ જાડેજા, છેલ્લું ઘર શકિતસિંહ જાડેજા કુલ-૨૮ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રાના બારોઇ-૨ વિસ્તારમાં શ્રીજીનગર, પ્રથમ ઘર રોશન પિનતો છેલ્લું ઘર સમીરભાઇ પટેલ કુલ-૩૧ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા વિસ્તારના બારોઇ-૩ના જયનગર પ્રથમ ઘર પ્રતિકભાઇ સેલડીયા, છેલ્લું ઘર હેતુભા રાઠોડ કુલ-૩૪ ઘરોને ૪/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના નાના કપાયાના સદગુરૂ સ્માર્ટસીટી, પ્રથમ ઘર ચીરાયું વૈધ છેલ્લું ઘર વિવાનકુમાર કુલ-૩૧ ઘરોને ૩/૫ સુધી, મુન્દ્રાના મફતનગર, પ્રથમ ઘર ભુપતભાઇ મહિન્દ્રા, છેલ્લું ઘર વિજય વાઘેલા કુલ-૪ ઘરોને ૩/૫ સુધી, મુન્દ્રાના ઝરપરા ગામે લાઈયારા વાડી વિસ્તાર પ્રથમ ઘર અશરીયા છેડા છેલ્લું ઘર ધનરાજ છેડા કુલ-૨૧ ઘરોને ૫/૫ સુધી, મુન્દ્રાના યોગેશ્વરનગરમાં પ્રથમ ઘર જાડેજા હરદેવસિંહ છેલ્લું ઘર ગઢવી કશસન કુલ-૧૮ ઘરોને ૫/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના ઝરપરા ગામે દાદાવાડી પ્રથમ ઘર દેશર મોમયા છેલ્લું ઘર નારણ શર્મા કુલ-૨૩ ઘરોને ૫/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના ઝરપરા ગામે છેલાની ફળીયો પ્રથમ ઘર રતન સ્વરાજ વેજાની છેલ્લું ઘર વેજાનંદ વાલજી છેડા કુલ-૨૧ ઘરોને ૫/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના વાંકી ગામમાં પ્રથમઘર બાલાસરા હરેશભાઇ છેલ્લું ઘર ગોયલ ભીમજીભાઇ કરશન કુલ-૨૬ ઘરોને ૫/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના મોટા કાંડાગરાના પ્રથમ ઘર લક્ષ્મીચંદ સાવલા છેલ્લું ઘર મહેશભાઇ વાઘેર કુલ-૨૮ ઘરોને ૫/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના બારોઇના મોમાઈ પાર્ક પ્રથમ ઘર ઘનશ્યામ ઈન્દ્ર છેલ્લું ઘર જયેશભાઇ ઠકકર કુલ-૨૮ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રાના બારોઇ વિસ્તારના મહેશ્વરી વાસમાં પ્રથમ ઘર જગદીશ મહેશ્વરી છેલ્લું ઘર સામજી જેઠા કુલ-૨૫ ઘરોને ૮/૫ સુધી,મુન્દ્રા તાલુકાના મંગરા વાડી વિસ્તારમાં પ્રથમ ઘર મુકેશ ડાહીયા છેલ્લું ઘર બાલુભા જાડેજા કુલ-૨૮ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના બારોઇ વિસ્તારમાં પ્રથમ ઘર હનીફ મેમણ છેલ્લું ઘર મોહનભાઇ આવરી કુલ-૨૯ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રાના સંસ્કાર નાગર પ્રથમ ઘર સંદીપ મોતીભાઇ છેલ્લું ઘર મામલું વિશ્વાસ કુલ-૩૧ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના નેમા કૃપા બિલ્ડીંગ પ્રથમ ઘર રાજેન્દ્રસિંહ છેલ્લું ઘર મનીષસિંહ કુલ-૧૫ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરની ક્રિષ્ના સોસાયટી પ્રથમ ઘર રઘુભાઇ છેલ્લું ઘર દીપકભાઇ વંશ કુલ-૨૫ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના મહેશનગરમાં પ્રથમ મેઘજી થારૂ છેલ્લું ઘર માતંગ દિનેશ કુલ-૨૫ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના હરીનગરમાં પ્રથમ ઘર આશાબેન રામલાલ છેલ્લું ઘર કોળી મગન કુલ-૨૬ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રા શહેરના વત્સલ પાર્કમાં પ્રથમ ઘર મહિપતસિંહ જાડેજા છેલ્લું ઘર ઝાલા જયદીપ કુલ-૮ ઘરોને ૮/૫ સુધી, બારોઇ બાપાસીતારામ પ્રથમ ઘર રાજગોર જિજ્ઞેશ છેલ્લું ઘર જાડેજા અજીતસિંહ કુલ-૩૦ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના જીઆઇડીસી ધ્રબ ગામના પ્રથમ ઘર રામનાયન છેલ્લું ઘર સુનિલ શર્મા કુલ-૪ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રા તાલુકાના ભોરારા પ્રથમ ઘર સરદારસિંહ સોઢા છેલ્લું ઘર અલજી સોઢા કુલ-૨૨ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રાના આશાપુરાનગર પ્રથમ ઘર હરેશભાઇ પટેલ છેલ્લું ઘર રંજિતસિંહ જાડેજા કુલ-૨૯ ઘરોને ૮/૫ સુધી, મુન્દ્રાના નાના કપાયા ગામમાં પ્રથમ ઘર અમિતકુમાર છેલ્લું ઘર દિનેશ ગુપ્તા કુલ-૩૩ ઘરોને ૮/૫ સુધી, માંડવી શહેરના અંતરાબેન સંઘવીના ઘરથી પરમ પરમારના ઘર સુધી ભુજ વાળા નાકા કુલ-૧૨ ઘરોને ૭/૫ સુધી, માંડવી શહેરના જેઠા પંચાસરાના ઘરથી ભવ્યા સાધુના ઘર સુધી હાઉસીંગ બોર્ડ, કુલ-૧૦ ઘરોને ૭/૫ સુધી માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે. આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું મુન્દ્રા-કચ્છ સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી કે.જી.ચૌધરી દ્વારા ફરમાવેલ છે.