ભુજ શહેર તથા તાલુકાના ૨૩૩ વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર ભુજ શહેરના ૨૩, માધાપર-૧૩, કેરા-૧, મોખાણા-૧, કોટડા (ઉ)-૨, સુખપર-૧, બેરડો-૧, પધ્ધર-૧, ખેંગારપર-૧, ઢોરી-૨, માનકુવા-૨, ખેંગારપર-૧, સુખપર-૧, ધરમપર-૧, મમુઆરા-૧, કંઢેરાઇ-૧, ગડા-૧, દહીંસરા-૧ ને તા.૨૯/૫ સુધી, ભુજ શહેરના ૧૩, દહીંસરા-૧, માધાપર-૧૨, મોટા દિનારા-૨, કાળી તલાવડી-૧, ખાવડા-૧, દેશલપર (વાંઢાય)-૧, સુખપર-૧, નાગોર-૧, ફોટડી-૧, કુકમા-૧ અને નારાણપર (પ)-૧ ને તા.૨૭/૫ સુધી, ભુજ શહેરના ૧૪, માધાપર-૧૨, નાગોર-૨, મિરઝાપર-૩, વરલી-૨, નારણપર (રા)-૧, ભુજોડી-૧, ત્રાયા-૧, દહીંસરા-૧, કુકમા-૧, લાખોંદ-૧, ગોડપર-૧, માનકુવા-૧ ને તા.૩૦/૫ સુધી, ભુજ શહેરના ૪૦, માધાપર-૯, મિરઝાપર-૧, સુરજપર-૧, ઢોરી-૧, સુખપર-૪, માનકુવા-૩, વરલી-૧, ભુજોડી-૧, કુકમા-૧, કોટડા (ચ)-૧, સામત્રા-૧, કોડકી-૧, મોટા રેહા-૧, સુમરાસર-૨, ઉખડમોરા-૧, કોટડા (ઉ)-૨, મેઘપર-૧, ઝુરા-૧ ને તા.૨૬/૫ સુધી, ભુજ શહેરના ૧૫, કુકમા-૨, માધાપર-૨, મિરઝાપર-૧, કોટડા (ઉ)-૨, દેશલપર (વાંઢાય)-૧, સુખપર-૧ અને કેરા-૧ ને તા.૨૮/૫ સુધી માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે. આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું ભુજ-કચ્છ સબ ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી મનીષ ગુરવાની દ્વારા ફરમાવેલ છે.