ભુજ શહેર તથા તાલુકાના ૧૫ વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર ભુજ તાલુકાના કોડકી ગામે રબારીવાસમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૪ સુધી કુલ-૪ ઘરોને તા.૯/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં વાણીયાવાડના મોટા ડેલામાં આવેલ કુલ-૨ ઘરોને તા.૯/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં નાગર ચકલામાં આદર્શ એપાર્ટમેન્ટમાં આવેલ કુલ-૨ ઘરોને તા.૯/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના મેઘપર ગામે રબારીવાસમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર નવાવાસ વિસ્તારમાં આવેલ પીક સીટીમાં ઘર નં.૧ થી ૩ કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર જુનાવાસના શકિતનગર શેરી નં.૫ માં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૩ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ શહેરના ભાનુશાળીનગરમાં આવેલ પ્લોટ નં.૬૬/બીબી એમ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ શહેરના દિધ્ધામેશ્વર કોલોની સરકારી કવાર્ટરમાં આવેલ ઘર નં.ઈ-૪ તથા ઈ-૫ કુલ-૨ ઘરોને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ શહેરના વી.આર.નગરમાં આવેલ ઓવલ શો રૂમ વાળી બિલ્ડીંગનું ઘર નં.૨૦૨ થી ૨૦૫ સુધી કુલ-૪ ઘરોને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ શહેરના ન્યુ સંસ્કારનગરમાં આવેલ ઘર નં.૩૪ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ શહેરના પાટવાડી નાકા બહાર ભકિતનગરમાં આવેલ ઘર નં.૧ તેની બાજુનું ઘર તથા તેની સામેનું ઘર કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ શહેરના જનતા નગરી, કેમ્પ એરીયામાં આવેલ ઘર નં.૧ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ શહેરના ૬, નાલંદા એપાર્ટમેન્ટ, કવીઓની સામે આવેલ પ્લોટ નં.૬ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં શીવનગર સરપટ નાકા બહાર આવેલ ઘર નં.૧ અને તેની બાજુમાં આવેલ ઘર અને તેની બાજુમાં આવેલ બંધ ઘર કુલ-૩ ઘરોને તા.૧૦/૪ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર જુનાવાસ ગામે સનરાઈઝ સીટીમાં આવેલ ઘર નં.૧૪ કુલ-૧ ઘરને તા.૧૦/૪ સુધી, કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે.

આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું ભુજ-કચ્છ મદદનીશ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી મનીષ ગુરવાની દ્વારા ફરમાવેલ છે.