ભુજ શહેર તથા તાલુકાના ૧૪ વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા

જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ મહામારીના વધતા કેસ વચ્ચે સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર ભુજ તાલુકાના માધાપર નવાવાસ ગામે સિધ્ધિ વિનાયક વિસ્તારમાં સિધ્ધિ વિનાયક મંદિર પાસે આવેલ ઘર નં.૩૫ થી ૩૯ સુધી કુલ-૪ ઘરોને તા.૩૦/૩ સુધી, ભુજ શહેરમાં ઓધવ રેસિડેન્સી-૧ માં આવેલ ઘર નં.૪૪ તથા ૪૫ કુલ-૨ ઘરોને તા.૩૦/૩ સુધી, ભુજ શહેરમાં ઓધવ એવેન્યુ-૨ માં આવેલ ઘર નં.ડી-૧૩૦ કુલ-૧ ઘરને તા.૩૦/૩ સુધી, ભુજ શહેરમાં જુની રાવલવાડીમાં આવેલ ઘર નં.૨૦૦ કુલ-૧ ઘરને તા.૩૦/૩ સુધી, ભુજ શહેરમાં બેન્કર્સ કોલોનીમાં આવેલ ઘર નં.૨૭ કુલ-૧ ઘરને તા.૩૦/૩ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર જુનાવાસ ગામે કંડાવાળી શેરીમાં આવેલ ઘર નં.૧ થી ૫ સુધી કુલ-૫ ઘરોને તા.૩૧/૩ સુધી, ભુજ તાલુકાના માધાપર નવાવાસ ગામે એશ્વર્યાનગર વિસ્તારમાં આવેલ ઘર નં.૪૨ થી ૪૫ સુધી કુલ-૪ ઘરોને તા.૧/૪ સુધી, ભુજ શહેરમાં કૈલાશનગરમાં આવેલ ઘર નં.૮૨૮ થી ૮૩૦ કુલ-૩ ઘરોને તા.૩૧/૩ સુધી, ભુજ શહેરમાં સંસ્કારનગરમાં પ્રસાદી પ્લોટમાં આવેલ ઘર નં.૬ થી ૮ કુલ-૩ ઘરોને તા.૩૧/૩ સુધી, ભુજ શહેરમાં ઝુલેલાલ સોસાયટીમાં આવેલ ઘર નં.૨૪ થી ૨૬ સુધી કુલ-૩ ઘરોને તા.૩૧/૩ સુધી, ભુજ શહેરમાં જાદવજીનગરમાં આવેલ ઘર નં.૫૦/બી કુલ-૧ ઘરને તા.૩૧/૩ સુધી, ભુજ શહેરમાં જુની રાવલવાડીમાં આવેલ ઘર નં.૪૦૧ કુલ-૧ ઘરને તા.૩૧/૩ સુધી, ભુજ તાલુકાના લોરીયા ગામે હનુમાનનગરમાં આવેલ ઘર કુલ-૩ ઘરને તા.૩૧/૩ સુધી, ભુજ તાલુકાના સરલી ગામે ગંગાજી રોડ પર આવેલ એક ઘરને તા.૩૧/૩ સુધી માઇક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

આ વિસ્તારમાં સરકારી ફરજ ઉપર સિવાયની તમામ પ્રકારની અવર-જવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને રાશન વિ. જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ તંત્ર દ્વારા હોમડીલીવરીથી તેમના ઘરે પુરી પાડવામાં આવશે.

આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર પર નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની કલમ ૫૧ થી ૫૮ તથા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૮૮ની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષાપાત્ર ઠરશે તેવું ભુજ-કચ્છ મદદનીશ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી મનીષ ગુરવાની દ્વારા ફરમાવેલ છે.