ભુજના કુનરીયા જુથ ગ્રામ પંચાયતની અનોખી પહેલ જનતા જાગે તો કોરોના ભાગે

Covid-19 ની પરીસ્થિતિમાં જન જાગૃતિ કારગર ઉપાય છે. ભુજ તાલુકાની કુનરીયા જુથ ગ્રામ પંચાયતે આવા જાગૃતિના તમામ માધ્યમો નો ઉપયોગ કરી લોકો ને સલામત રહેવા અપીલ કરી છે. સરપંચ સુરેશભાઈ છાંગા અને તલાટી નારણભાઇ આહિરે ગ્રામજનો સાથે ચર્ચા કરીને એક નવતર પ્રયોગ અમલમાં મૂક્યો છે. ટીકા મહોત્સવ થી કોરોનાને માત આપવી તેમજ ગ્રામજનોને સાવચેત અને જાગૃત રાખવા ગામના જાહેર સ્થળોએ જન જાગૃતિના બોર્ડ-લગાવીને; મોટા હોર્ડિંગ્સ લગાવીને આગવું પગલું ભર્યું છે. જાહેર જનતા જોગ સંદેશ covid-19 હેઠળ ગ્રામજનોને નોવેલ કોરોનાવાયરસ covid-19 બાબતે તમામ વિગતો જણાવી છે તેમજ જો કોરોના થાય કે તેના લક્ષણો દેખાય તો આરોગ્ય શાખા નો સંપર્ક કરવો, મેડિકલ ઓફિસરનો સંપર્ક કરવો, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર નો સંપર્ક કરવો વગેરે બાબતો આ હોર્ડિંગમાં દર્શાવવામાં આવી છે. જનતા જાગે તો કોરોના ભાગે આ વાત અહીંના લોકોમાં કોરોનાની ભગાવવા માટેની તૈયારી જોઈને કહી શકાય છે.