નગરે..નગરે.ચર્ચાતો હોટટોપીક : ખરાબપોરે ગાંધીધામમાં ૩પ લાખ વસુલવા ટેબલે-ટેબલે ફરતા ‘પતિદેવ’ કોણ..?

  • સી… સી… સ…. સ…, કોઈ..ને..કહેતા નહી…!

બપોરના ૩.૩૦ થાયને પ્રમુખના પતિદેવ મહાશય દેખા દે છે..!ટેબલે-ટેબલે ફરી ૩પ લાખનું મારૂ રોકાણ છે, કેમ કરીશું વસુલાત? ૧ ટકા બે પાંચ-છ ટકા રાખીશુ કમિશન? વાટકો હાથમાં લઈ ધોમધખતા તાપમાં શહેરની સુખાકારી સલગ્ન ભવનમાં નીકળી પડતા પતિદેવ મહાશયને લઈને ઉઠતા તહેર તહેરના તરંગો. : શું આ પતિદેવ ૩પ લાખની વસુલાત માટે પાગલ થઈ ગયા છે ? કે પછી ખરાબપોરે ખુદના નિવાસસ્થાને ‘પત્નિ’ના આરામ(શયન સમય)માં બને છે નડતર-ખલેલરૂપ માટે પહોચી જાય છે આવી કચેરીમાં..! : ઉઠી રહ્યા છે અનેકવિધ અણીયાણા સવાલો

૭ લાખ ટીકિટના અને રપ લાખ પ્રમુખપદના ચુકવ્યાની વાતો કરતા ડોકાતા આ પતિદેવ મહાશયની નગરભરમાં થઈ રહી છે જોરદાર આંતરીક ચર્ચા : ૩પ લાખની રોકડી શેની ટિકિટ અને કયા પદના પ્રમુખ માટેના કરાયા ચુકવણા ? ૩પ લાખના ચુકવણા માટે ૪ સોનાના બિસ્કીટ પણ વહેંચવાની આવી નાબેત.! આ રકમ લીધી કોણે ? : જિલ્લા પ્રમુખ કેમ ન કરાવે તપાસ ?

ગાંધીધામ : પૂર્વ કચ્છના ઔદ્યોગીક પાટનગર ગાંધીધામ સંકુલમાં શેરીએ..શેરીએ.ગલીએ..ગલીએ..અને ‘નગરે-નગરે’ હાલના સમયે એક જોરદાર હોટટોપીક આંતરીક રીતે ચર્ચાના એરણે ચડી જવા પામી ગયો છે. આ મામલે અંતરંગ વર્તુળોમા ચર્ચાતી વિગતો અનુસાર ખરાબપોર એટલે કે ૩ઃ૩૦નો સમય થાય અને પતિદેવ દેખા દેવાનુ શરૂ કરી દેતા હોય છે. પ્રમુખના આ પતિદેવ “મારે ૩પ લાખનું રોકાણ થયુ છે તેની વસુલાત કરવાની છે, કેવી રીતે આ વસુલાત કરીશુ?”કયાથી કટકી કરવી? કેવી રીતે આ રકમ પરત મેળવી? કેટલા ટકા કમિશન ખાવુ..? ૧ ટકા, બે ટકા કે પછી છ ટકા? ભરબપોરે ત્રણ વાગ્યે આ પતિદેવ મહાશય ટેબલે ટેબલે આવા પ્રશ્નો પુછતા ફરતા જોવાઈ રહ્યા હોવાનું મનાઈ રહ્યુ છે. કયારેક હિસાબોના વિભાગની ટેબલ પર તો કયારેક અન્ય કોઈ ટેબલ પર આ પતિદેવ ૩પ લાખની વસુલાત કરવાની વાતો કરતા જ દેખાઈ આવતા કૌતુક પણ ફેલાવવા પામી ગયુ છે. અંતરંગ વર્તુળની વાત માનીએ તો સાત લાખ ટિકિટ માટેના અને રપ લાખ પ્રમુખ માટે મે આપ્યા છે? હવે વસુલવા પણ પડશે ને? વાટકો હાથમાં લઈ અને આ પતિદેવ મહાશય અલગ અલગ ટેબેલો પર આવી રીતે ફરતા દેખાઈ રહયા હેાવાથી તરંગો પણ ઉભા થવા પામી રહ્યા છે. વાટકો હાથમાં લઈ ધોમધખતા તાપમાં શહેરની માળખાગત સુખાકારી સલગ્ન ભવનમાં નીકળી પડતા પતિદેવ મહાશયને લઈને સવાલો તો એવા પણ ઉઠી રહ્યા છે કે, શું આ પતિદેવ ૩પ લાખની વસુલાત માટે પાગલ થઈ ગયા છે? કે પછી ખરાબપોરે ખુદના નિવાસસ્થાને ‘પત્નિ’ના આરામ(શયન સમય)માં બને છે નડતર-ખલેલરૂપ માટે પહોચી જાય છે આવી કચેરીમાં..! ૭ લાખ ટીકિટના અને રપ લાખ પ્રમુખપદના ચુકવ્યાની વાતો કરતા ડોકાતા આ પતિદેવ મહાશયની નગરભરમાં હાલમાં જોરદાર આંતરીક ચર્ચા થઈ રહી છે. ૩પ લાખની રોકડના શેની ટિકિટ અને કયા પદના પ્રમુખ માટેના કરાયા ચુકવણા? ૩પ લાખના ચુકવણા માટે ૪ સોનાના બિસ્કીટ પણ વહેંચવાની આ પતિદેવ મહાશયને નોબત આવી હોવાનુ કહેવાય છે. ત્યારે આ પ્રકારની રકમ લીધી કોણે? : હકીકતમાં આ અંગે જિલ્લા પ્રમુખ તપાસ કરાવે તે પણ ઈચ્છનયી જ બની રહ્યુ છે.