દિલ્હીમાં કોરોનાના કારણે જામીન અને પેરોલ પર છોડાયેલા ૩,૪૦૦ કેદી ગુમ

(જી.એન.એસ)ન્યુ દિલ્હી,દિલ્હીમાં તિહાડ જેલથી જામીન અને પેરોલ પર છોડાયેલા ૩,૪૦૦થી વધારે કેદી ગુમ થઈ ગયા છે. કેદીઓએ પેરોલ અને જામીનનો સમયગાળો પૂર્ણ થયા પછી પણ સરેન્ડર નથી કર્યું. તિહાડ જેલથી એવા કેદીઓની યાદી દિલ્હી પોલીસને આપવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોરોનાના કારણે કેટલાક કેદીઓને જામીન અને પેરોલ પર છોડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હજી સુધી તેઓ જેલમાં પરત ફર્યા નથી.વર્ષ ૨૦૨૦માં જ્યારે કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન તિહાડ જેલમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મુશ્કેલ બની ગયું હતું, જેના કારણે જેલ તંત્રએ દિલ્હી સરકાર અને કોર્ટથી નિવેદન કરીને ૬ હજારથી વધારે કેદીઓને જામીન અને પેરોલ પર છોડ્યા હતા.
તિહાડ જેલમાંથી ૫,૫૫૬ કેદીઓને જામીન પર છોડવામાં આવ્યા હતા. આમાંથી માત્ર ૨,૨૦૦ કેદીઓ જ જેલમાં સરેન્ડર કર્યું છે. આ કેદીઓએ માર્ચના અંતમાં આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. તેમની માહિતી દિલ્હી પોલીસને મોકલવામાં આવી છે. પોલીસ હવે ગુમ થયેલા કેદીઓ વિશે જાણકારી મેળવી રહી છે અને તેમની તપાસ કરી રહી છે.