દમણમાં કોરોના કેસો વધતાં રાત્રિ કર્ફ્યૂ આઠ વાગ્યાથી સવારના ૬ વાગ્યા સુધી કરાયો

(જી.એન.એસ.)દમણ,દમણમાં કોરોનાના કેસ વધતા રાત્રિ કર્ફ્યૂના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. દમણમાં હવે રાતના આઠથી સવારના ૬ વાગ્યા સુધી કર્ફ્યૂ લાગુ કરાયો છે.જે પહેલા રાત્રિના ૧૦ વાગ્યાથી સવારના ૬ વાગ્યા સુધી હતો. સંઘપ્રદેશમાં કોરોનાના કેસો વધતા પ્રશાસન દ્વારા આ પ્રકારનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ નિર્ણય આગામી ૩૧મી એપ્રિલ સુધી લાગૂ રહેશે.