ઘોરાડના પ્રજનન કે આવાસના સ્થ-ળે પ્રવેશવા તેમજ ફોટોગ્રાફી પર પ્રતિબંધ

ભારતીય વન્‍યજીવન રક્ષણ અધિનિયમ અન્‍વયે ઘોરાડને મહત્તમ રક્ષણ પુરું પાડવામાં આવ્‍યું છે. હવે તે આંતરરાષ્‍ટ્રીય પ્રકૃતિ સંરક્ષણ સંઘ (આઇ.યુ.સી.એન.) ની સાથે વધુ જોખમગ્રસ્‍ત પ્રજાતિની યાદીમાં સમાવેશ કરાયો છે. ભારત સરકારના વન અને પર્યવારણ મંત્રાલય, ૨૦૦૯ના વન્‍યજીવોના આવાસના સુગ્રથિત વિકાસ હેઠળના પુનઃપ્રાપ્‍તિ કાર્યક્રમ માટેને એક પ્રજાતિ તરીકે ઘોરાડની ગણના કરવામાં આવી છે. ભારત સરકારના વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલયે ૨૦૧૧ના ઘોરાડ પુનઃપ્રાપ્‍તિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત માર્ગદર્શિકા પુરી પાડી છે. એ મુજબ પ્રજનન ઋતુ દરમ્‍યાન થતી ઘોરાડની અનૈતિક ફોટોગ્રાફી ઘણીવાર તેમને સતત ખલેલ પહોંચાડતી રહે છે. ઘોરાડની વસતી માટે જોખમરૂપ આવી પ્રત્‍યક્ષ બાબતો ઘોરાડ પુનઃપ્રાપ્‍તિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત અટકાવવી જરૂરી છે. આ માટે વન વિભાગ ગુજરાત રાજય દ્વારા ઘોરાડ પુનઃપ્રાપ્‍તિ યોજના બનાવવામાં આવી છે. નલીયાના ઘાસીયા મેદાનોમાંની આવી જોખમગ્રસ્‍ત પ્રજાતિ પરનું ખાસ કરીને તેમના પ્રજનન દરમ્‍યાનનું આવું પ્રત્‍યક્ષ જોખમ ઘટાડવા માટે આ વિભાગ દ્વારા ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ ચેતવણી અંતર્ગત અતિ ઉત્‍સાહી અને અનૈતિક તસવીરકારોને અભયારણ્‍ય, પ્રજનન કે આવાસના સ્‍થળે પ્રવેશવા મનાઇ ફરવામાં આવી છે. જેથી પ્રજનનની મોસમ (એપ્રિલ, ઓકટોબર) દરમ્‍યાન આ પક્ષીને ખલેલ ન પહોંચે. પ્રજનન કે આવાસ નજીક કોઇ વ્‍યકિત આ પ્રજાતિને ખલેલ પહોંચાડતી જોવામાં આવશે તો વન્‍યજીવન રક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૭૨ હેઠળ વન વિભાગ દ્વારા તેના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. છેલ્‍લા પાંચ વર્ષથી આ બાબતનું સતત અને કડક અમલીકરણ થઇ રહયું છે. જેના પરિણામે ઘોરાડ પક્ષીઓને ખલેલ રહિત પ્રજનનનું નિવાસ સ્‍થાન પ્રાપ્‍ત થયેલ છે. ગુજરાતની પ્રકૃતિ પ્રેમી જનતા આ ચેતવણીને હકારાત્‍મક રીતે લે તેમજ આ પ્રજાતિના હિત માટે વન વિભાગને સહકાર આપે તેવું નાયબ વન સંરક્ષક, કચ્‍છ પશ્‍ચિમ વન વિભાગ, ભુજ દ્વારા જણાવાયું છે.