કોંગ્રેસ જિલ્લા તાલુકાના આગેવાનોને સંગઠનની તાલીમ આપવામાં આવશે

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનું જીલ્લા તાલુકા કક્ષા સુધી એક મજબુત સંગઠન ઉભું કરવાની દિશામાં કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જેના માટે જીલ્લા તાલુકાના આગેવાનોને સંગઠનની તાલીમ આપવામાં આવશે.ગુજરાતમાં તેમજ દેશના અન્ય રાજયોમાં પણ કોંગ્રેસનું સંગઠન માળખું ખુબજ નબળું છે. આથી હવે કોંગ્રેસનું સંગઠન મજબુત કરવાનો કોંગ્રેસે નિર્ણય કર્યો છે. અને તેના શુભારંભ ગુજરાતથી કરવામાં આવશે.આણંદ ખાતે આવેલ એક ખાનગી રીસોર્ટમાં કોંગ્રેસના જીલ્લા તાલુકાની સમીતીઓના આગેવાનોની એક કાર્યશીબીર યોજનાર છે.
આ કાર્યશિબિરમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રાજીવ સાતવ જીલ્લા તાલુકા સમિતિઓના આગેવાનોને સંગઠન અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે અને જીલ્લા તાલુકામાં સંગઠનને વધુ મજબુત બનાવવાનો અનુરોધ કરવામાં આવશે.
આગામી લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ પોતાના સંગઠનનો વ્યાપ વધારવા માટે સભ્ય નોંધી શરૂ કરી સભ્ય સંખ્યા વધારશે.