કચ્છ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા વિવિધ મોરચાના હોદ્દેદારોની વરણી કરાઈ